Peak Flow Meter FAQ

Wat is de piekstroom?

Een debiet is de hoeveelheid vloeistof of gas die per tijdseenheid ergens door stroomt.

De piekstroom of peak (expiratory) flow is het hoogste debiet dat men kan uitblazen en wordt gemeten ter hoogte van de mond. Peak flow wordt uitgedrukt in aantal liter per seconde of per minuut.

peakflowmeter

Waarom de piekstroom meten?

Men stelt vast dat bij mensen met een longprobleem, zoals astma of COPD, de piekstroom gedaald is.

Vooral bij astma patiënten is het het middel bij uitstek om de ziekte op te volgen. Astma patiënten hebben immers een sterk gedaalde piekstroom tijdens een astma aanval. Men is zich hier niet altijd van bewust en de peakflowmeter is dan aangewezen om een objectieve vaststelling van de piekstroom toe te laten.

peakflowmeter

Hoe een peakflowmeter gebruiken?

Voor het uitvoeren van een test met de peakflowmeter zet men het apparaat aan de mond en blaast men met alle kracht zo hard mogelijk uit in de piekstroommeter. Men dient minstens een seconde zo krachtig mogelijk uitblazen in de meter.

Het resultaat kan afgelezen worden op de meetschaal op de zijkant van de piekstroommeter en wordt uitgedrukt in liter/minuut of liter/seconde.

Deze waarden worden vergeleken met de normale waarden van de patiënt. Indien de waarde lager ligt dan normaal kunnen maatregelen genomen worden, zoals het innemen van de medicatie (de puffer).

peakflowmeter

Wat met de andere spirometriewaardes?

Piekstroom is slechts één parameter van de uitgeblazen lucht. Er zijn nog veel andere waardes die men kan meten op de uitgeblazen lucht. Men kan deze parameters vaststellen met een spirometer.

De belangrijkste spirometrie waardes zijn de éénsecondewaarde (het volume dat men in één seconde kan uitblazen), de FVC (het totale volume dat men kan uitblazen) en de verhouding tussen de 2: de Tiffeneau index.

Met de spirometer kan men patiënten met een longprobleem (zoals astma en COPD) beter opvolgen, maar uiteraard zijn spirometers duurder dan piekstroommeters.

Meer informatie over spirometrie.

peakflowmeter

Saturatie FAQ

De arteriële zuurstofsaturatie is de weergave van het zuurstofgehalte in het bloed.

Het is een test die vaak gebruikt wordt voor het monitoren van patiënten met chronische bronchitis of COPD.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze saturatie FAQ.

peakflowmeter